Expedio Arbori
Venkel 37
8101 DL Raalte
T 0572 - 364400

E info@expedio-arbori.nl

U bevindt zich in: Ziekten en aantasting > Kastanjebloederziekte

Kastanjebloederziekte

Sinds enige tijd wordt de paardenkastanje (Aesculus hippocastanum), bedreigd door de kastanjebloederziekte. Deze ziekte wordt zo genoemd omdat de aangetaste bomen vochtplekken op de stam en de takken vertonen die een roodkleurige substantie afscheiden. De ziekte lijkt zich uit te breiden door heel West-Europa, met name in Nederland, Belgie, Duitsland, Frankrijk en Engeland komt deze ziekte al voor.
De overlevingskans van een zieke paardenkastanje is gering.
Besmette paardenkastanjes krijgen aangetaste plekken op de stam, waaruit een vloeistof gaat lekken. Deze substantie is eerst honingachtig van kleur, maar verkleurt uiteindelijk naar bruin/rood en wordt stroperig. Deze  aangetaste plaatsen worden vaak zwart naarmate de plekken groter en ouder worden. Ook ontstaan op de stam en in de lengterichting op de takken diepe en lange scheuren, waar soms vocht uit druipt.
Momenteel onderzoeken landelijke deskundigen de oorzaak van de ziekte. De ziekte komt in heel Nederland in 25 - 60% van de paardenkastanjes voor. De laatste onderzoeken wijzen in de richting van een bacterie-infectie als mogelijke oorzaak. Momenteel zijn er dan ook nog geen middelen gevonden die de ziekte kunnen bestrijden.

Expedio Arbori is binnen de zoekmachines te vinden op de volgende woorden: Expedio Arbori, expedio, arbori, raalte, boomtechnisch onderzoek, boomonderzoek, boomadvies, boomadviseur, boom advies, boomverzorging, snoeiadvies, boomonderhoud, onderhoud bomen, groeiplaatsonderzoek, groeiplaatsproblemen, groeiplaatsaspecten, groeiplaatsverbetering, grondmonsteranalyse, boomtaxatie, boomtaxateur, boomtaxateurs boomwaardebepaling, boomschadetaxatie, taxatie boomschade, haalbaarheidsonderzoek boomverplanting, stabiliteitsonderzoek, trekproef, windworpsimulatie, simulatie windworp, bewortelingsonderzoek, onderzoek inwendige houtkwaliteit, houtkwaliteitsmeting, bomen effect analyse, boombegeleiding, bouwprojecten, bouwproject, boomwerkplan, boombeheer, boombeheersplan, boombeheer plan, boombehoud, boombescherming, bescherming, monumentale bomen, beeldbepalende bomen, waardevolle bomen, boombeleid, boombeleidsplan, boomcontrole, boomveiligheidscontrole, boomveiligheid, boomziekten, boomdefecten, defectsymptomen bomen, straatboom, stadsboom, stadsbomen, stadsbomenvademecum, boomsoorten en gebruikswaarde, bomen en wet, massaria, massariaziekte, essterfte, essensterfte, kastanjebloederziekte, eiken processierups, beluchten, bemesten, organische meststoffen, bodemstructuur, bodemverdichting, bodemzuurstof, bomen bemesten, bomen, planten, verplanten, groeiplaatsconstructies, groeiplaatsinrichting, bomengrond, bomenzand, boom, boomsoort, doorwortelbare ruimte, boomonderhoud, boomveiligheidscontrole, VTA-inspectie, bouwproject, Det Norske Veritas, doorwortelbare ruimte, Geldersch Landschap, gemeente, provincie overijssel, provincie gelderland, gemeente Raalte, gemeenten, groeiplaatsinjector, arborboom, arbor, boomadviesburo, boomadviesbureau, boomadviesburo Duifhuizen, boomadviesbureau De Groot, De Groot, Cobra boomadviseurs, NVTB, KPB, ISA, Aequor Bomenstichting, European Tree Technician, Treetechnician, ETT, European Tree Worker, Treeworker, ETW, arbotom, picus geluidstomograaf, boom-kcb, resistograaf, roeken, roeken verplaatsen, roeken Zutphen, roekenbeschermingsplan, ancient trees, veteran trees, veteranenbomen, honingzwam, tonderzwam, reuzenzwam, eikhaas, korsthoutskoolzwam, biefstukzwam, zwavelzwam, zadelzwam, oesterzwam, houtrot in bomen, bruinrot, witrot, kapvergunning