Expedio Arbori
Venkel 37
8101 DL Raalte
T 0572 - 364400

E info@expedio-arbori.nl

U bevindt zich in: Ziekten en aantasting > Iepziekte

Iepziekte

Sinds de vorige eeuw is de iepziekte een bekend verschijnsel geworden in de bomenwereld. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de schimmels Ophiostoma ulmi en Ophiostoma novo-ulmi.

De infectie begint normalerwijs bij één of meerdere takken en verspreidt zich via de sapstroom vervolgens over de hele boom. De iep probeert de schimmel tegen te houden door zijn watertransportsysteem af te sluiten.
De eerste symptomen van de iepziekte zijn al waarneembaar in juni, maar in hartje zomer en de nazomer openbaart zich de ziekte duidelijk, mede doordat de zieke iepen dan al herfstkleuren vertonen, dorre bladeren krijgen en vervolgens afvallen. Uiteindelijk kan de hele boom afsterven. Dit kan over een periode van enkele jaren gebeuren, maar het tijdsbestek van afsterven kan per geval enorm verschillen. Dit heeft onder meer te maken met op welke manier de ziekte de boom binnenkomt. Wordt de iep via het wortelgestel aangetast, dan kan de ziekte vele malen sneller toeslaan dan wanneer dit via de bast gebeurt.  

De ziekte is besmettelijk en wordt verspreid door de iepenspintkever (m.n. soorten van de Scolytus kever), maar kan ook ondergronds via het wortelstelsel verspreid worden. De iepenspintkevers leggen hun eieren bij voorkeur in zwakke en/of zieke bomen. De jonge kevers vliegen in de zomer van de zieke naar de gezonde iepen. Ze doen zich tegoed aan de bast van de jonge, gezonde twijgen en okselknoppen. Als de kevers de schimmel bij zich dragen, dan dringt deze schimmel binnen via het aangevreten houtvat en verplaatst deze zich verder de boom in via de sapstroom. 

Van belang is, dat de zieke iepen zo snel mogelijk gerooid worden. Bij voorkeur binnen 3 weken. Het zieke/ dode hout mag ook niet opgeslagen worden als brandhout, omdat de houtblokken een ideale broedplaats zijn voor de iepenspintkevers.

Kijk ook voor meer informatie over deze ziekte op:  www.dutchelmdisease.org/dutch/iepziekte/index.html

Expedio Arbori is binnen de zoekmachines te vinden op de volgende woorden: Expedio Arbori, expedio, arbori, raalte, boomtechnisch onderzoek, boomonderzoek, boomadvies, boomadviseur, boom advies, boomverzorging, snoeiadvies, boomonderhoud, onderhoud bomen, groeiplaatsonderzoek, groeiplaatsproblemen, groeiplaatsaspecten, groeiplaatsverbetering, grondmonsteranalyse, boomtaxatie, boomtaxateur, boomtaxateurs boomwaardebepaling, boomschadetaxatie, taxatie boomschade, haalbaarheidsonderzoek boomverplanting, stabiliteitsonderzoek, trekproef, windworpsimulatie, simulatie windworp, bewortelingsonderzoek, onderzoek inwendige houtkwaliteit, houtkwaliteitsmeting, bomen effect analyse, boombegeleiding, bouwprojecten, bouwproject, boomwerkplan, boombeheer, boombeheersplan, boombeheer plan, boombehoud, boombescherming, bescherming, monumentale bomen, beeldbepalende bomen, waardevolle bomen, boombeleid, boombeleidsplan, boomcontrole, boomveiligheidscontrole, boomveiligheid, boomziekten, boomdefecten, defectsymptomen bomen, straatboom, stadsboom, stadsbomen, stadsbomenvademecum, boomsoorten en gebruikswaarde, bomen en wet, massaria, massariaziekte, essterfte, essensterfte, kastanjebloederziekte, eiken processierups, beluchten, bemesten, organische meststoffen, bodemstructuur, bodemverdichting, bodemzuurstof, bomen bemesten, bomen, planten, verplanten, groeiplaatsconstructies, groeiplaatsinrichting, bomengrond, bomenzand, boom, boomsoort, doorwortelbare ruimte, boomonderhoud, boomveiligheidscontrole, VTA-inspectie, bouwproject, Det Norske Veritas, doorwortelbare ruimte, Geldersch Landschap, gemeente, provincie overijssel, provincie gelderland, gemeente Raalte, gemeenten, groeiplaatsinjector, arborboom, arbor, boomadviesburo, boomadviesbureau, boomadviesburo Duifhuizen, boomadviesbureau De Groot, De Groot, Cobra boomadviseurs, NVTB, KPB, ISA, Aequor Bomenstichting, European Tree Technician, Treetechnician, ETT, European Tree Worker, Treeworker, ETW, arbotom, picus geluidstomograaf, boom-kcb, resistograaf, roeken, roeken verplaatsen, roeken Zutphen, roekenbeschermingsplan, ancient trees, veteran trees, veteranenbomen, honingzwam, tonderzwam, reuzenzwam, eikhaas, korsthoutskoolzwam, biefstukzwam, zwavelzwam, zadelzwam, oesterzwam, houtrot in bomen, bruinrot, witrot, kapvergunning