Expedio Arbori
Venkel 37
8101 DL Raalte
T 0572 - 364400

E info@expedio-arbori.nl

U bevindt zich in: Ziekten en aantastingen > Eikenprocessierups

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups is een groeiend probleem in Nederland aan het worden. Sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw krijgt de directe woon- en leefomgeving van mensen te maken met overlast, dat veroorzaakt wordt door de eikenprocessierupsen.
De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. De rupsen ontwikkelen zich in diverse stadia
(6 in totaal). Pas in het derde stadium ontwikkelen ze de brandharen die de gezondheidsklachten veroorzaken.
Vanaf half mei tot circa eind juli kan men nesten eikenprocessierupsen aantreffen op stammen en takken van eiken. Als ze alle stadia hebben doorlopen, verpoppen ze zich in nesten. Afhankelijk van de temperaturen in het voorjaar ontpoppen de nachtvlinders zich tussen juli en september.
Herkenning:
De volgroeide eikenprocessierups is te herkennen aan een blauwgrijze rug en groengrijze buik, de kop is zwartbruin en het hele lichaam is bedekt met witte haren. Op de rugzijde heeft de rups microscopisch kleine brandharen die makkelijk loslaten. De rupsen leven altijd in groepen.
Gezondheidsrisico:
De rups kan een risico vormen voor de menselijke gezondheid. Deze risico’s worden veroorzaakt door de vrijgekomen brandharen van de rups. Als er contact is geweest met deze brandharen kunnen er klachten ontstaan als bijvoorbeeld: hevige jeuk, irritatie aan de huid, de ogen en de luchtwegen. Ook bij dieren kunnen de brandharen klachten veroorzaken.
Belangrijk is, dat elk contact met deze rupsen en hun nesten wordt voorkomen.
Bestrijden:
Als u nesten van de eikenprocessierups heeft aangetroffen, dan kan Expedio Arbori ervoor zorg dragen dat deze nesten op een professionele wijze worden verwijderd.
Voor meer informatie over de eikenprocessierups kunt u kijken op: www.minlnv.nl/eikenprocessierups 

Expedio Arbori is binnen de zoekmachines te vinden op de volgende woorden: Expedio Arbori, expedio, arbori, raalte, boomtechnisch onderzoek, boomonderzoek, boomadvies, boomadviseur, boom advies, boomverzorging, snoeiadvies, boomonderhoud, onderhoud bomen, groeiplaatsonderzoek, groeiplaatsproblemen, groeiplaatsaspecten, groeiplaatsverbetering, grondmonsteranalyse, boomtaxatie, boomtaxateur, boomtaxateurs boomwaardebepaling, boomschadetaxatie, taxatie boomschade, haalbaarheidsonderzoek boomverplanting, stabiliteitsonderzoek, trekproef, windworpsimulatie, simulatie windworp, bewortelingsonderzoek, onderzoek inwendige houtkwaliteit, houtkwaliteitsmeting, bomen effect analyse, boombegeleiding, bouwprojecten, bouwproject, boomwerkplan, boombeheer, boombeheersplan, boombeheer plan, boombehoud, boombescherming, bescherming, monumentale bomen, beeldbepalende bomen, waardevolle bomen, boombeleid, boombeleidsplan, boomcontrole, boomveiligheidscontrole, boomveiligheid, boomziekten, boomdefecten, defectsymptomen bomen, straatboom, stadsboom, stadsbomen, stadsbomenvademecum, boomsoorten en gebruikswaarde, bomen en wet, massaria, massariaziekte, essterfte, essensterfte, kastanjebloederziekte, eiken processierups, beluchten, bemesten, organische meststoffen, bodemstructuur, bodemverdichting, bodemzuurstof, bomen bemesten, bomen, planten, verplanten, groeiplaatsconstructies, groeiplaatsinrichting, bomengrond, bomenzand, boom, boomsoort, doorwortelbare ruimte, boomonderhoud, boomveiligheidscontrole, VTA-inspectie, bouwproject, Det Norske Veritas, doorwortelbare ruimte, Geldersch Landschap, gemeente, provincie overijssel, provincie gelderland, gemeente Raalte, gemeenten, groeiplaatsinjector, arborboom, arbor, boomadviesburo, boomadviesbureau, boomadviesburo Duifhuizen, boomadviesbureau De Groot, De Groot, Cobra boomadviseurs, NVTB, KPB, ISA, Aequor Bomenstichting, European Tree Technician, Treetechnician, ETT, European Tree Worker, Treeworker, ETW, arbotom, picus geluidstomograaf, boom-kcb, resistograaf, roeken, roeken verplaatsen, roeken Zutphen, roekenbeschermingsplan, ancient trees, veteran trees, veteranenbomen, honingzwam, tonderzwam, reuzenzwam, eikhaas, korsthoutskoolzwam, biefstukzwam, zwavelzwam, zadelzwam, oesterzwam, houtrot in bomen, bruinrot, witrot, kapvergunning