Expedio Arbori
Venkel 37
8101 DL Raalte
T 0572 - 364400

E info@expedio-arbori.nl

taxaties01
 

Boomschades en taxaties

Bomen hebben onder invloed van hun standplaats vaak veel te verduren. Te denken valt aan straat- en laanbomen waar aanrijschades vaak aan de orde van de dag zijn.
Tevens kan graafwerk voor de aanleg van wegen en/of watergangen leiden tot forse wortelschades. Zowel op korte, maar vooral ook op de lange termijn kunnen deze schades verstrekkende gevolgen hebben voor de levensduur van de boom.

Eveneens brengen herinrichtingen van de lokale infrastructuur en/of uitbreidingsprojecten veel risico’s met zich mee zoals bij graafwerk, hijswerk en/of opslag van materiaal en materieel. ‘ Voorkomen is beter dan genezen’, maar mochten er toch schades uit voorkomen, neemt u dan contact op met een geregistreerd taxateur van Expedio Arbori.

Ook bij storm-, bliksem-, en brandschades kan een geregistreerd taxateur de schade middels een boomschadetaxtatie inzichtelijk maken voor uw verzekeraar.

Een geregistreerd boomtaxateur en adviseur van Expedio Arbori voert boomtaxaties uit volgende de NVTB-methode (=Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen) en rapporteert dit in een uitgebreid boomschaderapport.

Expedio Arbori is binnen de zoekmachines te vinden op de volgende woorden: Expedio Arbori, expedio, arbori, raalte, boomtechnisch onderzoek, boomonderzoek, boomadvies, boomadviseur, boom advies, boomverzorging, snoeiadvies, boomonderhoud, onderhoud bomen, groeiplaatsonderzoek, groeiplaatsproblemen, groeiplaatsaspecten, groeiplaatsverbetering, grondmonsteranalyse, boomtaxatie, boomtaxateur, boomtaxateurs boomwaardebepaling, boomschadetaxatie, taxatie boomschade, haalbaarheidsonderzoek boomverplanting, stabiliteitsonderzoek, trekproef, windworpsimulatie, simulatie windworp, bewortelingsonderzoek, onderzoek inwendige houtkwaliteit, houtkwaliteitsmeting, bomen effect analyse, boombegeleiding, bouwprojecten, bouwproject, boomwerkplan, boombeheer, boombeheersplan, boombeheer plan, boombehoud, boombescherming, bescherming, monumentale bomen, beeldbepalende bomen, waardevolle bomen, boombeleid, boombeleidsplan, boomcontrole, boomveiligheidscontrole, boomveiligheid, boomziekten, boomdefecten, defectsymptomen bomen, straatboom, stadsboom, stadsbomen, stadsbomenvademecum, boomsoorten en gebruikswaarde, bomen en wet, massaria, massariaziekte, essterfte, essensterfte, kastanjebloederziekte, eiken processierups, beluchten, bemesten, organische meststoffen, bodemstructuur, bodemverdichting, bodemzuurstof, bomen bemesten, bomen, planten, verplanten, groeiplaatsconstructies, groeiplaatsinrichting, bomengrond, bomenzand, boom, boomsoort, doorwortelbare ruimte, boomonderhoud, boomveiligheidscontrole, VTA-inspectie, bouwproject, Det Norske Veritas, doorwortelbare ruimte, Geldersch Landschap, gemeente, provincie overijssel, provincie gelderland, gemeente Raalte, gemeenten, groeiplaatsinjector, arborboom, arbor, boomadviesburo, boomadviesbureau, boomadviesburo Duifhuizen, boomadviesbureau De Groot, De Groot, Cobra boomadviseurs, NVTB, KPB, ISA, Aequor Bomenstichting, European Tree Technician, Treetechnician, ETT, European Tree Worker, Treeworker, ETW, arbotom, picus geluidstomograaf, boom-kcb, resistograaf, roeken, roeken verplaatsen, roeken Zutphen, roekenbeschermingsplan, ancient trees, veteran trees, veteranenbomen, honingzwam, tonderzwam, reuzenzwam, eikhaas, korsthoutskoolzwam, biefstukzwam, zwavelzwam, zadelzwam, oesterzwam, houtrot in bomen, bruinrot, witrot, kapvergunning