Expedio Arbori
Venkel 37
8101 DL Raalte
T 0572 - 364400

E info@expedio-arbori.nl

flora en faunaflora en fauna
  

Quick-Scan Flora en Fauna

Bij zowel ingrijpend boombeheer alsook bij andersoortige ruimtelijke ingrepen, dient volgens de Nederlandse wetgeving in kaart te worden gebracht of de actuele natuurwaarden van de locatie wordt bedreigd.  In een quick-scan Flora en Fauna wordt vooraf een inschatting gemaakt van de effecten die ruimtelijke ingrepen hebben op de actuele beschermde natuurwaarden.
De Quick-Scan lever een aantal duidelijke adviezen op die betrekking hebben op de te volgen procedures en handelingen. Dit kan bijvoorbeeld zijn; een aanvullend onderzoek of een verzoek tot ontheffing op de Flora en Fauna wet, vergunning natuurbeschermingswet of een goedgekeurde gedragscode.
Voor exacte tellingen, inventarisaties en planvormingen inzake de bescherming van natuurwaarden, werkt Expedio Arbori met erkende en ervaren ecologen.  Expedio Arbori verzorgd tevens de begeleiding en ondersteuning van langdurige projecten.

Roekenbeschermingsplan

Voor het tot stand komen van een roekenbeschermingsplan heeft Expedio Arbori voor de Gemeente Raalte zowel de inventarisaties verzorgd alsook de ontheffing ingediend bij Dienst Regelingen van LNV.  Dit is slechts één van de recent gestarte projecten welke door Expdio Arbori zijn opgestart en tevens voor de komende jaren zal worden begeleid. 

Video roekenbeschermingsplan Raalte
Roekenbeschermingsplan Raalte (pdf)
 

 
Expedio Arbori is binnen de zoekmachines te vinden op de volgende woorden: Expedio Arbori, expedio, arbori, raalte, boomtechnisch onderzoek, boomonderzoek, boomadvies, boomadviseur, boom advies, boomverzorging, snoeiadvies, boomonderhoud, onderhoud bomen, groeiplaatsonderzoek, groeiplaatsproblemen, groeiplaatsaspecten, groeiplaatsverbetering, grondmonsteranalyse, boomtaxatie, boomtaxateur, boomtaxateurs boomwaardebepaling, boomschadetaxatie, taxatie boomschade, haalbaarheidsonderzoek boomverplanting, stabiliteitsonderzoek, trekproef, windworpsimulatie, simulatie windworp, bewortelingsonderzoek, onderzoek inwendige houtkwaliteit, houtkwaliteitsmeting, bomen effect analyse, boombegeleiding, bouwprojecten, bouwproject, boomwerkplan, boombeheer, boombeheersplan, boombeheer plan, boombehoud, boombescherming, bescherming, monumentale bomen, beeldbepalende bomen, waardevolle bomen, boombeleid, boombeleidsplan, boomcontrole, boomveiligheidscontrole, boomveiligheid, boomziekten, boomdefecten, defectsymptomen bomen, straatboom, stadsboom, stadsbomen, stadsbomenvademecum, boomsoorten en gebruikswaarde, bomen en wet, massaria, massariaziekte, essterfte, essensterfte, kastanjebloederziekte, eiken processierups, beluchten, bemesten, organische meststoffen, bodemstructuur, bodemverdichting, bodemzuurstof, bomen bemesten, bomen, planten, verplanten, groeiplaatsconstructies, groeiplaatsinrichting, bomengrond, bomenzand, boom, boomsoort, doorwortelbare ruimte, boomonderhoud, boomveiligheidscontrole, VTA-inspectie, bouwproject, Det Norske Veritas, doorwortelbare ruimte, Geldersch Landschap, gemeente, provincie overijssel, provincie gelderland, gemeente Raalte, gemeenten, groeiplaatsinjector, arborboom, arbor, boomadviesburo, boomadviesbureau, boomadviesburo Duifhuizen, boomadviesbureau De Groot, De Groot, Cobra boomadviseurs, NVTB, KPB, ISA, Aequor Bomenstichting, European Tree Technician, Treetechnician, ETT, European Tree Worker, Treeworker, ETW, arbotom, picus geluidstomograaf, boom-kcb, resistograaf, roeken, roeken verplaatsen, roeken Zutphen, roekenbeschermingsplan, ancient trees, veteran trees, veteranenbomen, honingzwam, tonderzwam, reuzenzwam, eikhaas, korsthoutskoolzwam, biefstukzwam, zwavelzwam, zadelzwam, oesterzwam, houtrot in bomen, bruinrot, witrot, kapvergunning