Expedio Arbori
Venkel 37
8101 DL Raalte
T 0572 - 364400

E info@expedio-arbori.nl

U bevindt zich in: Nader onderzoek > Stabiliteitsonderzoek

Stabiliteitsonderzoek

Bij een stabiliteitsonderzoek wordt o.a. een bewortelingsonderzoek gedaan waarbij gekeken wordt naar het wortelstelsel van de boom. Een goed en gezond functionerend wortelstelsel is essentieel voor bomen. Het bepaalt niet alleen de standvastigheid en stabiliteit van de boom, maar zorgt ook voor een gezond transport van de aanwezige voedingsstoffen uit zijn leefomgeving.
Wanneer er grote schade wordt toegebracht aan de (stabiliteit) wortels van de boom, dan komen de stabiliteit en de levensverwachting van de boom in het geding.

Bij alle nadere inspecties wordt het doel nagestreefd de veiligheid van de boom voor haar omgeving vast te stellen, zodat aansluitend kan worden geadviseerd of handhaving van die specifieke boom , al dan niet met het uitvoeren van gerichte beheersmaatregelen, verantwoord is. Expedio Arbori voorziet in een uitgebreide rapportage waarin de toekomstverwachting van de boom op basis van de aangetroffen gebreken inzichtelijk wordt gemaakt.
Eveneens worden de uit te voeren beheersmaatregelen uiteengezet om met een veilig en verantwoord boombeheer tot deze levensverwachting te komen. 
Indien er getwijfeld wordt aan de stabiliteit van de boom, kan er een windworpsimulatie (=trekproef) worden uitgevoerd.

Windworpsimulatie
Bij een windworpsimulatie, ook wel trekproef genoemd, wordt de stabiliteit van de een boom op gecontroleerde wijze beproefd. Voorafgaand aan de proef wordt voor de betreffende boom een specifieke windworpcurve berekende en uitgezet in een grafiek.

Voor de start van deze proef beoordeelt Expedio Arbori niet alleen de boom, maar ook de groeiplaatsomgeving, de bodem en de bodemgesteldheid bij de boom.
Bij deze metingen wordt uitgegaan van het bereiken van de kiepkracht bij een windsnelheid van 32,7 m/s rond de boom. Door het inzetten van een hellingshoekmeter is het mogelijk deze kiepkracht te zien in wisselende windrichtingen. Door het beoordelen van de analyse en de meegewogen factoren in de groeiplaatsomgeving van de boom kan worden bepaald hoe de boom is verankerd en bij welk windbelasting windworp zou kunnen optreden.
Omdat deze windworpsimulatie de maximaal te verdragen windkracht op een boom kan berekenen op basis van een grafische weergave kunnen vroegtijdig instabiliteitproblemen gesignaleerd worden. De metingen worden uitgevoerd zonder risico’s voor de boom en haar omgeving.

De windworpsimulatie ofwel de dynamische trekproef wordt ingezet om de stabiliteit en breukvastheid van bomen te bepalen. De methodiek heeft een wetenschappelijke basis: als een boom bij een belasting van 40% van een kracht niet verder uit het lood komt dan 0,25o, dan is de boom sterk genoeg om 100% van die kracht te doorstaan (Wessolly & Erb, 1998: Baumstatik). De ‘kiepkracht’ is de minimale kracht die gedurende een korte tijd benodigd is om een boom om te ‘kiepen’ of te kantelen. Voorafgaand aan de proef wordt voor de boom een specifieke windworpcurve berekend en uitgezet. Als referentie geldt de kiepkracht die bij de kritische windsnelheid (Eurocode) op de boom wordt uitgeoefend.

De boom wordt op gecontroleerde wijze getest:

De analyse bestaat uit:

Het is in de normering (o.a. die van het bouwwezen) gebruikelijk om een veiligheidsmarge in te bouwen: Onder normale omstandigheden wordt een veiligheidsfactor van 1,4 toegepast (140%). Dit kan ook de natuurlijke veiligheidsfactor worden genoemd, omdat deze mede is afgeleid uit proeven met tientallen gezonde bomen. Tot slot wordt een boomspecifiek advies opgesteld op basis van het totaalbeeld van de analyse, de standplaats en de oorsprong van eventueel aanwezige stabiliteitsproblemen.

De winddrukanalyse
De winddrukanalyse is gebaseerd op de internationale genormeerde rekenmethode ‘Eurocode 1’, waarbij het lokale windklimaat in acht wordt genomen. De globale veiligheidsfactor word berekend met een stam zonder holtes en is feitelijk dus de maximale veiligheidsfactor.

De breuksterkte van een stam wordt gemeten aan de hand van de mate van het samendrukken van het houtweefsel. Uitgangspunt van de analyse vormt het bezwijkmoment van het hout. De restwandwaardeberekeningen worden gebaseerd op “Handbuch der Baumstatik + Baumkontrolle” door Wessely/Erb 1998.

De boom wordt op gecontroleerde wijze getest:

De analyse bestaat uit:


Expedio Arbori is binnen de zoekmachines te vinden op de volgende woorden: Expedio Arbori, expedio, arbori, raalte, boomtechnisch onderzoek, boomonderzoek, boomadvies, boomadviseur, boom advies, boomverzorging, snoeiadvies, boomonderhoud, onderhoud bomen, groeiplaatsonderzoek, groeiplaatsproblemen, groeiplaatsaspecten, groeiplaatsverbetering, grondmonsteranalyse, boomtaxatie, boomtaxateur, boomtaxateurs boomwaardebepaling, boomschadetaxatie, taxatie boomschade, haalbaarheidsonderzoek boomverplanting, stabiliteitsonderzoek, trekproef, windworpsimulatie, simulatie windworp, bewortelingsonderzoek, onderzoek inwendige houtkwaliteit, houtkwaliteitsmeting, bomen effect analyse, boombegeleiding, bouwprojecten, bouwproject, boomwerkplan, boombeheer, boombeheersplan, boombeheer plan, boombehoud, boombescherming, bescherming, monumentale bomen, beeldbepalende bomen, waardevolle bomen, boombeleid, boombeleidsplan, boomcontrole, boomveiligheidscontrole, boomveiligheid, boomziekten, boomdefecten, defectsymptomen bomen, straatboom, stadsboom, stadsbomen, stadsbomenvademecum, boomsoorten en gebruikswaarde, bomen en wet, massaria, massariaziekte, essterfte, essensterfte, kastanjebloederziekte, eiken processierups, beluchten, bemesten, organische meststoffen, bodemstructuur, bodemverdichting, bodemzuurstof, bomen bemesten, bomen, planten, verplanten, groeiplaatsconstructies, groeiplaatsinrichting, bomengrond, bomenzand, boom, boomsoort, doorwortelbare ruimte, boomonderhoud, boomveiligheidscontrole, VTA-inspectie, bouwproject, Det Norske Veritas, doorwortelbare ruimte, Geldersch Landschap, gemeente, provincie overijssel, provincie gelderland, gemeente Raalte, gemeenten, groeiplaatsinjector, arborboom, arbor, boomadviesburo, boomadviesbureau, boomadviesburo Duifhuizen, boomadviesbureau De Groot, De Groot, Cobra boomadviseurs, NVTB, KPB, ISA, Aequor Bomenstichting, European Tree Technician, Treetechnician, ETT, European Tree Worker, Treeworker, ETW, arbotom, picus geluidstomograaf, boom-kcb, resistograaf, roeken, roeken verplaatsen, roeken Zutphen, roekenbeschermingsplan, ancient trees, veteran trees, veteranenbomen, honingzwam, tonderzwam, reuzenzwam, eikhaas, korsthoutskoolzwam, biefstukzwam, zwavelzwam, zadelzwam, oesterzwam, houtrot in bomen, bruinrot, witrot, kapvergunning