Expedio Arbori
Venkel 37
8101 DL Raalte
T 0572 - 364400

E info@expedio-arbori.nl

U bevindt zich in: Nader onderzoek > Groeiplaats

Groeiplaatsonderzoek

Groeistoornissen bij bomen kunnen verschillende oorzaken hebben. Vele oorzaken hebben echter te maken met de groeiplaatsomgeving van de boom. Zowel boven- als ondergronds wordt de boom in de ontwikkeling belemmerd door bijvoorbeeld de diversiteit aan verhardingselementen en bouwkundige werken. Ook ondergronds kunnen de ‘niet zichtbare’ gebreken van grote invloed zijn op de verdere ontwikkeling van de boom.

Naast een hoge grondwaterstand of een sterke verdichting kan ook een slechte bodemstructuur de boom in de ontwikkeling nadelig beïnvloeden. Ook de aanwezigheid van kabels en leidingen geeft voor de boom beperkingen op het doorwortelbare volume van de grond. Expedio Arbori hecht daarom ook grote waarde aan de geschiedenis van een groeiplaatsomgeving, omdat veranderde groeiplaatsomstandigheden nog na lange tijd van grote invloed kunnen zijn op de conditie en de ontwikkeling van de boom.

Om gericht maatregelen te kunnen treffen, is het noodzakelijk om door middel van een groeiplaatsonderzoek de oorzaak van de groeistagnatie te achterhalen.
Bij het uitvoeren van een bodemonderzoek wordt een profielsleuf of grondboring uitgevoerd om de opbouw van de bodem inzichtelijk te maken.
Expedio Arbori maakt gebruik van diverse onderzoeksapparatuur om zowel het zuurstofgehalte (zuurstofmeter) en de bodemdichtheid (penetrometer, penetrograaf) te onderzoeken.
Deze gegevens worden gebruikt voor het bepalen van het doorwortelbare volume van de grond en het bepalen van het bewortelingspatroon van de boom.
Tevens kunnen wij met een bodemanalyse en/of een bladmonsteranalyse de beschikbare mineralen in de bodem vaststellen en de opgenomen mineralen bepalen.

Expedio Arbori komt met een doelgericht advies die betrekking heeft op het toekomstige beheer van de boom; namelijk het duurzaam in stand houden van de boom in de huidige of een verbeterde groeiplaatsomgeving.

Expedio Arbori is binnen de zoekmachines te vinden op de volgende woorden: Expedio Arbori, expedio, arbori, raalte, boomtechnisch onderzoek, boomonderzoek, boomadvies, boomadviseur, boom advies, boomverzorging, snoeiadvies, boomonderhoud, onderhoud bomen, groeiplaatsonderzoek, groeiplaatsproblemen, groeiplaatsaspecten, groeiplaatsverbetering, grondmonsteranalyse, boomtaxatie, boomtaxateur, boomtaxateurs boomwaardebepaling, boomschadetaxatie, taxatie boomschade, haalbaarheidsonderzoek boomverplanting, stabiliteitsonderzoek, trekproef, windworpsimulatie, simulatie windworp, bewortelingsonderzoek, onderzoek inwendige houtkwaliteit, houtkwaliteitsmeting, bomen effect analyse, boombegeleiding, bouwprojecten, bouwproject, boomwerkplan, boombeheer, boombeheersplan, boombeheer plan, boombehoud, boombescherming, bescherming, monumentale bomen, beeldbepalende bomen, waardevolle bomen, boombeleid, boombeleidsplan, boomcontrole, boomveiligheidscontrole, boomveiligheid, boomziekten, boomdefecten, defectsymptomen bomen, straatboom, stadsboom, stadsbomen, stadsbomenvademecum, boomsoorten en gebruikswaarde, bomen en wet, massaria, massariaziekte, essterfte, essensterfte, kastanjebloederziekte, eiken processierups, beluchten, bemesten, organische meststoffen, bodemstructuur, bodemverdichting, bodemzuurstof, bomen bemesten, bomen, planten, verplanten, groeiplaatsconstructies, groeiplaatsinrichting, bomengrond, bomenzand, boom, boomsoort, doorwortelbare ruimte, boomonderhoud, boomveiligheidscontrole, VTA-inspectie, bouwproject, Det Norske Veritas, doorwortelbare ruimte, Geldersch Landschap, gemeente, provincie overijssel, provincie gelderland, gemeente Raalte, gemeenten, groeiplaatsinjector, arborboom, arbor, boomadviesburo, boomadviesbureau, boomadviesburo Duifhuizen, boomadviesbureau De Groot, De Groot, Cobra boomadviseurs, NVTB, KPB, ISA, Aequor Bomenstichting, European Tree Technician, Treetechnician, ETT, European Tree Worker, Treeworker, ETW, arbotom, picus geluidstomograaf, boom-kcb, resistograaf, roeken, roeken verplaatsen, roeken Zutphen, roekenbeschermingsplan, ancient trees, veteran trees, veteranenbomen, honingzwam, tonderzwam, reuzenzwam, eikhaas, korsthoutskoolzwam, biefstukzwam, zwavelzwam, zadelzwam, oesterzwam, houtrot in bomen, bruinrot, witrot, kapvergunning