Expedio Arbori
Venkel 37
8101 DL Raalte
T 0572 - 364400

E info@expedio-arbori.nl

 

Inventarisaties

Actuele inventarisatie is het begin van een goed boombeheer. Het uitvoeren van inventarisaties is van belang bij het verkrijgen van fundamentele informatie over bomen op een bepaalde locatie.

Bij het inventariseren wordt niet alleen de locatie  bepaald, maar worden de gegevens ook aangevuld met informatie over de omtrek, de conditie, de boomhoogte, de soortnaam en eventuele afwijkingen in de kroon, bij de stam of bij de wortels.

In het kader van bijvoorbeeld een wijziging in het bestemmingsplan of plannen voor nieuwbouwprojecten of het  verbreden/verdiepen van watergangen is het van essentieel belang de bomen te inventariseren om hieruit te kunnen beoordelen of er vervolgstappen nodig zijn om de bomen in de toekomst te beschermen tegen nadelige  groeiplaatsomstandigheden. Hierover leest u meer bij het onderwerp: “Bomen effect analyse”.

De inventarisaties worden uitgevoerd op boomniveau. Wat inhoudt, dat de bomen individueel worden geïnventariseerd en op de inventarisatielijst worden vermeld. Dit is van belang voor als er in de toekomst boomveiligheidscontroles uitgevoerd gaan worden. Zo ontstaat er geen onduidelijkheid over de locatie van de boom en kunnen de bomen individueel beoordeeld en gecontroleerd worden.

Expedio Arbori is binnen de zoekmachines te vinden op de volgende woorden: Expedio Arbori, expedio, arbori, raalte, boomtechnisch onderzoek, boomonderzoek, boomadvies, boomadviseur, boom advies, boomverzorging, snoeiadvies, boomonderhoud, onderhoud bomen, groeiplaatsonderzoek, groeiplaatsproblemen, groeiplaatsaspecten, groeiplaatsverbetering, grondmonsteranalyse, boomtaxatie, boomtaxateur, boomtaxateurs boomwaardebepaling, boomschadetaxatie, taxatie boomschade, haalbaarheidsonderzoek boomverplanting, stabiliteitsonderzoek, trekproef, windworpsimulatie, simulatie windworp, bewortelingsonderzoek, onderzoek inwendige houtkwaliteit, houtkwaliteitsmeting, bomen effect analyse, boombegeleiding, bouwprojecten, bouwproject, boomwerkplan, boombeheer, boombeheersplan, boombeheer plan, boombehoud, boombescherming, bescherming, monumentale bomen, beeldbepalende bomen, waardevolle bomen, boombeleid, boombeleidsplan, boomcontrole, boomveiligheidscontrole, boomveiligheid, boomziekten, boomdefecten, defectsymptomen bomen, straatboom, stadsboom, stadsbomen, stadsbomenvademecum, boomsoorten en gebruikswaarde, bomen en wet, massaria, massariaziekte, essterfte, essensterfte, kastanjebloederziekte, eiken processierups, beluchten, bemesten, organische meststoffen, bodemstructuur, bodemverdichting, bodemzuurstof, bomen bemesten, bomen, planten, verplanten, groeiplaatsconstructies, groeiplaatsinrichting, bomengrond, bomenzand, boom, boomsoort, doorwortelbare ruimte, boomonderhoud, boomveiligheidscontrole, VTA-inspectie, bouwproject, Det Norske Veritas, doorwortelbare ruimte, Geldersch Landschap, gemeente, provincie overijssel, provincie gelderland, gemeente Raalte, gemeenten, groeiplaatsinjector, arborboom, arbor, boomadviesburo, boomadviesbureau, boomadviesburo Duifhuizen, boomadviesbureau De Groot, De Groot, Cobra boomadviseurs, NVTB, KPB, ISA, Aequor Bomenstichting, European Tree Technician, Treetechnician, ETT, European Tree Worker, Treeworker, ETW, arbotom, picus geluidstomograaf, boom-kcb, resistograaf, roeken, roeken verplaatsen, roeken Zutphen, roekenbeschermingsplan, ancient trees, veteran trees, veteranenbomen, honingzwam, tonderzwam, reuzenzwam, eikhaas, korsthoutskoolzwam, biefstukzwam, zwavelzwam, zadelzwam, oesterzwam, houtrot in bomen, bruinrot, witrot, kapvergunning