Expedio Arbori
Venkel 37
8101 DL Raalte
T 0572 - 364400

E info@expedio-arbori.nl

  

Bomen effect analyse

Steeds vaker komt er bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld groenprojecten, nieuwbouw- en/of renovatieprojecten naar voren, dat bestaande bomen niet (meer) passen in het nieuwe plan. Omdat het verwijderen van deze, vaak monumentale en/of waardevolle bomen geen optie is, moet er gekeken worden naar een oplossing. Deze is te vinden door een Bomen effect analyse op te zetten.

Onder deskundige begeleiding van Expedio Arbori worden bomen binnen de projecten nauwkeurig bekeken en wordt er eerst een haalbaarheidsonderzoek gedaan. Vervolgens wordt er per project/object een boomwerkplan opgesteld. In dit boomwerkplan staan ondermeer de randvoorwaarden die een actieve begeleiding en bescherming van de bomen mogelijk moeten maken.

Een Bomen effect analyse in een vroeg projectstadium kan projectvertraging en onduidelijkheden voorkomen, doordat inzichtelijk wordt wat de gevolgen kunnen zijn van het werken nabij deze bomen. Denk aan beschadigen van wortels, stam en kroon. Deskundige begeleiding en het opstellen van een boomwerkplan zijn daarom van essentieel belang voor zowel de voortgang van het project als de duurzame instandhouding van de bomen.

Expedio Arbori is binnen de zoekmachines te vinden op de volgende woorden: Expedio Arbori, expedio, arbori, raalte, boomtechnisch onderzoek, boomonderzoek, boomadvies, boomadviseur, boom advies, boomverzorging, snoeiadvies, boomonderhoud, onderhoud bomen, groeiplaatsonderzoek, groeiplaatsproblemen, groeiplaatsaspecten, groeiplaatsverbetering, grondmonsteranalyse, boomtaxatie, boomtaxateur, boomtaxateurs boomwaardebepaling, boomschadetaxatie, taxatie boomschade, haalbaarheidsonderzoek boomverplanting, stabiliteitsonderzoek, trekproef, windworpsimulatie, simulatie windworp, bewortelingsonderzoek, onderzoek inwendige houtkwaliteit, houtkwaliteitsmeting, bomen effect analyse, boombegeleiding, bouwprojecten, bouwproject, boomwerkplan, boombeheer, boombeheersplan, boombeheer plan, boombehoud, boombescherming, bescherming, monumentale bomen, beeldbepalende bomen, waardevolle bomen, boombeleid, boombeleidsplan, boomcontrole, boomveiligheidscontrole, boomveiligheid, boomziekten, boomdefecten, defectsymptomen bomen, straatboom, stadsboom, stadsbomen, stadsbomenvademecum, boomsoorten en gebruikswaarde, bomen en wet, massaria, massariaziekte, essterfte, essensterfte, kastanjebloederziekte, eiken processierups, beluchten, bemesten, organische meststoffen, bodemstructuur, bodemverdichting, bodemzuurstof, bomen bemesten, bomen, planten, verplanten, groeiplaatsconstructies, groeiplaatsinrichting, bomengrond, bomenzand, boom, boomsoort, doorwortelbare ruimte, boomonderhoud, boomveiligheidscontrole, VTA-inspectie, bouwproject, Det Norske Veritas, doorwortelbare ruimte, Geldersch Landschap, gemeente, provincie overijssel, provincie gelderland, gemeente Raalte, gemeenten, groeiplaatsinjector, arborboom, arbor, boomadviesburo, boomadviesbureau, boomadviesburo Duifhuizen, boomadviesbureau De Groot, De Groot, Cobra boomadviseurs, NVTB, KPB, ISA, Aequor Bomenstichting, European Tree Technician, Treetechnician, ETT, European Tree Worker, Treeworker, ETW, arbotom, picus geluidstomograaf, boom-kcb, resistograaf, roeken, roeken verplaatsen, roeken Zutphen, roekenbeschermingsplan, ancient trees, veteran trees, veteranenbomen, honingzwam, tonderzwam, reuzenzwam, eikhaas, korsthoutskoolzwam, biefstukzwam, zwavelzwam, zadelzwam, oesterzwam, houtrot in bomen, bruinrot, witrot, kapvergunning